Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,630/0
Dalarna 0/00/01/0,350/03/1,040/00/01/0,350/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/010/16,63
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,300/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/01/0,490/02/0,991/0,490/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 1/0,072/0,140/00/01/0,070/01/0,071/0,070/01/0,070/01/0,07
Stockholm 1/0,040/00/00/01/0,040/00/00/00/00/04/0,179/0,38
Södermanland 0/00/00/00/00/00/01/0,331/0,330/00/00/01/0,33
Uppsala 0/00/00/00/00/00/01/0,260/01/0,261/0,261/0,260/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/01/0,351/0,350/01/0,350/00/0
Västerbotten 0/01/0,370/00/00/00/00/00/00/00/01/0,374/1,46
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/02/0,820/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 1/0,060/01/0,060/00/00/02/0,120/02/0,122/0,122/0,124/0,23
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,330/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt3/0,033/0,032/0,020/05/0,051/0,016/0,068/0,086/0,065/0,059/0,0929/0,28