Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,330/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/02/0,590/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,08
Stockholm 0/00/00/00/03/0,142/0,092/0,090/02/0,092/0,090/00/0
Södermanland 0/00/01/0,361/0,360/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/01/0,290/00/01/0,290/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,41
Västmanland 0/00/00/01/0,391/0,390/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 2/0,120/01/0,062/0,121/0,060/00/00/00/01/0,061/0,061/0,06
Örebro 0/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,230/00/00/00/0
Totalt2/0,020/02/0,025/0,055/0,052/0,022/0,022/0,024/0,044/0,042/0,023/0,03