Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/01/0,650/00/00/00/00/0
Dalarna 0/01/0,360/00/00/00/00/00/00/01/0,361/0,360/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 1/0,360/00/01/0,360/01/0,360/01/0,360/00/00/01/0,36
Halland 1/0,321/0,321/0,322/0,642/0,640/02/0,640/01/0,321/0,320/03/0,97
Jämtland 0/00/00/00/00/01/0,790/00/00/00/00/01/0,79
Jönköping 1/0,293/0,870/01/0,291/0,291/0,290/03/0,870/02/0,580/00/0
Kalmar 0/01/0,420/00/00/00/00/00/01/0,420/00/00/0
Kronoberg 0/01/0,531/0,530/01/0,530/01/0,531/0,530/00/01/0,531/0,53
Norrbotten 0/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/01/0,402/0,80
Skåne 11/0,855/0,395/0,391/0,083/0,233/0,234/0,314/0,316/0,472/0,167/0,543/0,23
Stockholm 10/0,458/0,366/0,2711/0,508/0,367/0,3217/0,7711/0,5016/0,737/0,3216/0,734/0,18
Södermanland 1/0,364/1,430/00/00/00/00/00/00/00/02/0,712/0,71
Uppsala 1/0,291/0,291/0,291/0,291/0,293/0,860/00/01/0,291/0,292/0,571/0,29
Värmland 1/0,361/0,362/0,731/0,360/00/01/0,361/0,361/0,360/01/0,360/0
Västerbotten 3/1,141/0,381/0,382/0,760/00/00/01/0,380/00/02/0,761/0,38
Västernorrland 1/0,410/01/0,410/00/00/00/02/0,820/00/00/01/0,41
Västmanland 1/0,380/00/00/01/0,380/02/0,762/0,760/00/01/0,380/0
Västra Götaland 1/0,065/0,314/0,253/0,183/0,180/02/0,125/0,312/0,122/0,123/0,181/0,06
Örebro 0/01/0,350/02/0,690/01/0,351/0,352/0,690/02/0,691/0,350/0
Östergötland 0/00/00/00/00/02/0,450/00/00/00/01/0,231/0,23
Totalt33/0,3433/0,3423/0,2425/0,2620/0,2119/0,1931/0,3233/0,3428/0,2918/0,1839/0,4022/0,23