Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/01/0,360/00/00/00/00/00/00/01/0,361/0,360/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 1/0,360/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/01/0,36
Halland 1/0,321/0,321/0,322/0,642/0,640/02/0,640/01/0,321/0,320/03/0,97
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,79
Jönköping 1/0,293/0,870/01/0,290/01/0,290/03/0,870/02/0,580/00/0
Kalmar 0/01/0,420/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/01/0,531/0,530/01/0,530/01/0,531/0,530/00/01/0,530/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,401/0,40
Skåne 8/0,624/0,314/0,311/0,082/0,162/0,163/0,232/0,166/0,471/0,082/0,163/0,23
Stockholm 8/0,367/0,324/0,187/0,327/0,325/0,238/0,369/0,4110/0,453/0,1415/0,684/0,18
Södermanland 1/0,364/1,430/00/00/00/00/00/00/00/02/0,712/0,71
Uppsala 1/0,291/0,291/0,291/0,291/0,292/0,570/00/01/0,291/0,292/0,571/0,29
Värmland 1/0,361/0,362/0,731/0,360/00/01/0,360/01/0,360/01/0,360/0
Västerbotten 2/0,761/0,381/0,381/0,380/00/00/01/0,380/00/02/0,761/0,38
Västernorrland 1/0,410/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/01/0,41
Västmanland 1/0,380/00/00/01/0,380/02/0,761/0,380/00/01/0,380/0
Västra Götaland 1/0,065/0,314/0,253/0,182/0,120/02/0,123/0,182/0,121/0,063/0,181/0,06
Örebro 0/01/0,350/01/0,350/00/01/0,351/0,350/02/0,691/0,350/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,231/0,23
Totalt27/0,2831/0,3219/0,1919/0,1916/0,1610/0,1020/0,2121/0,2221/0,2212/0,1233/0,3420/0,21