Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/01/0,650/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/01/0,360/01/0,360/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/01/0,290/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,53
Norrbotten 0/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/01/0,40
Skåne 3/0,231/0,081/0,080/01/0,081/0,081/0,082/0,160/01/0,085/0,390/0
Stockholm 2/0,091/0,052/0,094/0,181/0,052/0,099/0,412/0,096/0,274/0,181/0,050/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/01/0,290/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/0
Västerbotten 1/0,380/00/01/0,380/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/02/0,820/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/01/0,060/00/02/0,120/01/0,060/00/0
Örebro 0/00/00/01/0,350/01/0,350/01/0,350/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/02/0,450/00/00/00/00/00/0
Totalt6/0,062/0,024/0,046/0,064/0,048/0,0811/0,1112/0,126/0,066/0,066/0,062/0,02