Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,640/00/0
Dalarna 0/00/00/01/0,363/1,075/1,781/0,360/00/00/02/0,711/0,36
Gotland 1/1,740/00/00/00/00/00/00/00/01/1,740/02/3,48
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/02/0,640/00/01/0,320/01/0,321/0,322/0,641/0,328/2,542/0,64
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/01/0,291/0,290/01/0,290/01/0,290/02/0,571/0,290/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,421/0,421/0,42
Kronoberg 1/0,520/01/0,520/01/0,520/00/01/0,520/02/1,050/01/0,52
Norrbotten 0/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/01/0,400/0
Skåne 4/0,312/0,152/0,151/0,083/0,232/0,150/02/0,152/0,157/0,5411/0,846/0,46
Stockholm 7/0,315/0,223/0,137/0,316/0,277/0,317/0,3110/0,4510/0,454/0,1810/0,459/0,40
Södermanland 0/00/01/0,350/00/00/01/0,353/1,060/02/0,700/00/0
Uppsala 2/0,562/0,561/0,280/00/00/02/0,563/0,851/0,281/0,283/0,850/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/01/0,360/02/0,720/01/0,360/0
Västerbotten 0/00/00/01/0,380/02/0,762/0,761/0,381/0,381/0,380/01/0,38
Västernorrland 3/1,230/00/00/00/00/01/0,410/00/00/00/00/0
Västmanland 0/04/1,510/00/00/00/06/2,271/0,382/0,762/0,760/00/0
Västra Götaland 1/0,060/01/0,061/0,060/04/0,241/0,066/0,366/0,365/0,3032/1,941/0,06
Örebro 0/00/00/00/00/01/0,340/02/0,692/0,691/0,342/0,691/0,34
Östergötland 2/0,451/0,220/00/00/00/01/0,220/00/02/0,451/0,221/0,22
Totalt21/0,2117/0,1710/0,1012/0,1215/0,1521/0,2125/0,2530/0,3030/0,3032/0,3272/0,7326/0,26