Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/01/0,320/00/00/00/00/00/00/00/05/1,590/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,420/0
Kronoberg 0/00/01/0,520/00/00/00/01/0,520/01/0,520/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/00/00/01/0,080/00/00/00/04/0,318/0,611/0,08
Stockholm 1/0,041/0,040/02/0,093/0,132/0,092/0,091/0,045/0,221/0,041/0,043/0,13
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/01/0,280/00/00/00/00/01/0,280/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,360/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/00/0
Västernorrland 3/1,230/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/02/0,120/02/0,121/0,062/0,1229/1,760/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/01/0,340/00/01/0,340/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,451/0,220/0
Totalt4/0,043/0,031/0,012/0,025/0,054/0,042/0,027/0,077/0,0710/0,1047/0,484/0,04