Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/01/0,630/01/0,630/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/01/0,350/00/00/01/0,350/00/02/0,700/0
Gotland 0/01/1,720/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,351/0,350/01/0,35
Halland 0/04/1,250/00/01/0,310/00/00/00/00/02/0,621/0,31
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,780/0
Jönköping 0/01/0,282/0,571/0,281/0,280/00/02/0,571/0,280/00/00/0
Kalmar 2/0,830/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,510/00/00/0
Norrbotten 1/0,400/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 1/0,082/0,152/0,151/0,082/0,151/0,081/0,085/0,382/0,150/00/00/0
Stockholm 8/0,354/0,184/0,186/0,263/0,132/0,094/0,188/0,354/0,1814/0,6214/0,623/0,13
Södermanland 1/0,350/02/0,690/00/00/00/04/1,390/02/0,690/01/0,35
Uppsala 0/00/02/0,551/0,281/0,282/0,550/00/00/00/00/00/0
Värmland 1/0,360/02/0,722/0,720/02/0,720/01/0,360/01/0,360/00/0
Västerbotten 0/00/01/0,380/01/0,380/00/00/00/00/01/0,380/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,810/00/0
Västmanland 3/1,121/0,370/00/01/0,370/00/02/0,750/01/0,371/0,372/0,75
Västra Götaland 1/0,066/0,365/0,304/0,241/0,062/0,123/0,187/0,428/0,486/0,364/0,243/0,18
Örebro 0/00/00/00/01/0,340/00/03/1,021/0,340/02/0,682/0,68
Östergötland 1/0,222/0,442/0,440/00/01/0,221/0,221/0,220/00/01/0,220/0
Totalt19/0,1921/0,2123/0,2317/0,1712/0,1211/0,119/0,0934/0,3418/0,1827/0,2728/0,2813/0,13