Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/01/0,630/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/01/0,35
Halland 0/01/0,310/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,280/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/01/0,080/00/00/01/0,080/01/0,080/00/00/0
Stockholm 0/00/02/0,092/0,091/0,040/02/0,093/0,133/0,1313/0,5711/0,481/0,04
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/02/0,720/00/00/01/0,360/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/01/0,380/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland 0/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/01/0,371/0,37
Västra Götaland 0/03/0,180/00/00/01/0,061/0,061/0,063/0,181/0,061/0,060/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,340/02/0,681/0,34
Östergötland 0/00/00/00/00/01/0,220/00/00/00/00/00/0
Totalt0/04/0,043/0,032/0,023/0,035/0,054/0,045/0,059/0,0917/0,1715/0,154/0,04