Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 1/0,630/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 2/0,702/0,700/00/02/0,700/00/00/00/00/02/0,700/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/01/1,710/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/01/0,350/00/00/00/00/01/0,350/01/0,350/01/0,35
Halland 0/00/01/0,310/00/00/00/01/0,310/01/0,311/0,311/0,31
Jämtland 0/01/0,771/0,770/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/02/0,561/0,281/0,280/01/0,281/0,280/00/01/0,280/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/01/0,510/00/00/02/1,010/00/01/0,510/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/01/0,400/01/0,401/0,401/0,40
Skåne 3/0,221/0,072/0,152/0,151/0,071/0,072/0,156/0,452/0,151/0,075/0,375/0,37
Stockholm 9/0,396/0,263/0,132/0,091/0,043/0,133/0,1310/0,437/0,306/0,269/0,394/0,17
Södermanland 0/00/00/00/01/0,340/00/00/01/0,341/0,340/00/0
Uppsala 1/0,270/02/0,542/0,543/0,810/00/01/0,270/01/0,271/0,270/0
Värmland 0/00/00/00/01/0,360/00/00/01/0,363/1,071/0,360/0
Västerbotten 0/01/0,370/00/01/0,370/01/0,373/1,120/00/00/00/0
Västernorrland 1/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/0
Västmanland 2/0,740/01/0,370/00/00/00/02/0,742/0,740/00/01/0,37
Västra Götaland 3/0,180/02/0,121/0,065/0,302/0,121/0,064/0,243/0,182/0,127/0,414/0,24
Örebro 1/0,330/00/00/00/01/0,330/02/0,671/0,330/00/00/0
Östergötland 0/02/0,440/00/01/0,220/00/00/01/0,221/0,221/0,222/0,44
Totalt23/0,2316/0,1613/0,139/0,0916/0,168/0,089/0,0933/0,3318/0,1819/0,1930/0,3019/0,19