Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,280/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/0
Skåne 1/0,070/01/0,070/00/00/01/0,071/0,070/00/01/0,074/0,30
Stockholm 2/0,091/0,040/01/0,040/01/0,041/0,043/0,133/0,132/0,092/0,092/0,09
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/02/0,542/0,540/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/01/0,360/00/00/00/01/0,360/00/0
Västerbotten 0/01/0,370/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,370/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/03/0,180/01/0,060/01/0,060/01/0,060/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,330/00/00/0
Östergötland 0/01/0,220/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,22
Totalt3/0,033/0,031/0,013/0,036/0,061/0,013/0,034/0,046/0,066/0,065/0,057/0,07