Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,350/00/00/03/1,040/01/0,351/0,351/0,350/02/0,700/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/03/5,065/8,441/1,690/0
Gävleborg 1/0,350/00/00/01/0,350/00/00/00/00/02/0,700/0
Halland 1/0,302/0,611/0,301/0,300/00/00/03/0,912/0,611/0,302/0,611/0,30
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 2/0,550/00/02/0,551/0,280/01/0,283/0,832/0,551/0,283/0,830/0
Kalmar 0/02/0,821/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/01/0,503/1,500/00/00/0
Norrbotten 2/0,800/00/00/00/01/0,400/02/0,800/00/00/00/0
Skåne 6/0,444/0,290/04/0,2910/0,739/0,663/0,225/0,372/0,153/0,224/0,293/0,22
Stockholm 7/0,305/0,215/0,218/0,344/0,173/0,133/0,133/0,135/0,216/0,2613/0,555/0,21
Södermanland 3/1,020/00/00/01/0,340/01/0,341/0,340/01/0,341/0,340/0
Uppsala 0/01/0,270/00/01/0,270/00/00/01/0,271/0,274/1,061/0,27
Värmland 0/00/01/0,361/0,361/0,360/00/01/0,360/01/0,360/00/0
Västerbotten 0/00/04/1,481/0,370/01/0,370/01/0,370/01/0,373/1,112/0,74
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/01/0,411/0,411/0,410/00/01/0,41
Västmanland 0/00/00/01/0,371/0,370/01/0,370/02/0,731/0,371/0,371/0,37
Västra Götaland 6/0,353/0,189/0,5311/0,648/0,477/0,414/0,2322/1,2918/1,0515/0,8812/0,7014/0,82
Örebro 0/02/0,660/00/00/01/0,330/00/00/01/0,330/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,220/02/0,432/0,432/0,43
Totalt29/0,2819/0,1921/0,2129/0,2831/0,3022/0,2215/0,1545/0,4440/0,3939/0,3850/0,4930/0,29