Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,350/00/00/00/00/01/0,350/01/0,350/02/0,700/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,700/0
Halland 0/02/0,611/0,301/0,300/00/00/03/0,912/0,611/0,302/0,611/0,30
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 2/0,550/00/01/0,281/0,280/01/0,283/0,832/0,550/02/0,550/0
Kalmar 0/01/0,411/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/01/0,501/0,500/00/00/0
Norrbotten 2/0,800/00/00/00/01/0,400/02/0,800/00/00/00/0
Skåne 2/0,154/0,290/04/0,295/0,374/0,293/0,224/0,292/0,153/0,224/0,292/0,15
Stockholm 5/0,215/0,214/0,175/0,212/0,093/0,133/0,132/0,094/0,175/0,2112/0,514/0,17
Södermanland 2/0,680/00/00/00/00/01/0,340/00/00/01/0,340/0
Uppsala 0/01/0,270/00/01/0,270/00/00/01/0,271/0,274/1,060/0
Värmland 0/00/01/0,361/0,361/0,360/00/01/0,360/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/04/1,481/0,370/01/0,370/01/0,370/01/0,373/1,112/0,74
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/00/01/0,41
Västmanland 0/00/00/01/0,370/00/01/0,370/02/0,731/0,371/0,370/0
Västra Götaland 5/0,293/0,189/0,539/0,535/0,296/0,354/0,2319/1,1116/0,9414/0,8210/0,5814/0,82
Örebro 0/02/0,660/00/00/01/0,330/00/00/01/0,330/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,220/02/0,432/0,431/0,22
Totalt19/0,1918/0,1820/0,2023/0,2215/0,1516/0,1615/0,1537/0,3631/0,3029/0,2845/0,4425/0,24