Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/03/1,040/00/01/0,350/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/03/5,065/8,441/1,690/0
Gävleborg 0/00/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Halland 1/0,300/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/01/0,280/00/00/00/00/01/0,281/0,280/0
Kalmar 0/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/02/1,000/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 4/0,290/00/00/05/0,375/0,370/01/0,070/00/00/01/0,07
Stockholm 2/0,090/01/0,043/0,132/0,090/00/01/0,041/0,041/0,041/0,041/0,04
Södermanland 1/0,340/00/00/01/0,340/00/00/00/01/0,340/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,27
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,411/0,410/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/00/01/0,37
Västra Götaland 1/0,060/00/01/0,062/0,121/0,060/03/0,182/0,121/0,062/0,120/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,22
Totalt9/0,091/0,011/0,015/0,0515/0,156/0,060/07/0,079/0,0910/0,105/0,055/0,05