Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/01/0,630/00/01/0,630/00/01/0,630/0
Dalarna 0/01/0,351/0,354/1,391/0,353/1,041/0,350/00/00/01/0,354/1,39
Gotland 1/1,680/00/00/00/00/00/00/01/1,680/01/1,680/0
Gävleborg 2/0,701/0,351/0,353/1,040/00/00/00/00/00/01/0,351/0,35
Halland 4/1,203/0,903/0,901/0,301/0,301/0,301/0,302/0,601/0,304/1,2011/3,293/0,90
Jämtland 0/00/00/00/00/00/01/0,7611/8,410/00/00/01/0,76
Jönköping 1/0,281/0,280/00/01/0,280/00/01/0,280/01/0,283/0,831/0,28
Kalmar 0/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/01/0,501/0,501/0,500/00/00/02/0,990/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/03/1,201/0,400/00/02/0,800/00/00/00/0
Skåne 4/0,294/0,292/0,153/0,224/0,291/0,072/0,152/0,154/0,292/0,157/0,514/0,29
Stockholm 6/0,254/0,1711/0,463/0,136/0,256/0,258/0,347/0,298/0,343/0,138/0,3411/0,46
Södermanland 1/0,342/0,672/0,673/1,010/00/00/03/1,010/00/00/01/0,34
Uppsala 0/00/01/0,260/00/00/02/0,520/02/0,524/1,040/02/0,52
Värmland 1/0,351/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,71
Västerbotten 2/0,740/01/0,370/02/0,742/0,740/01/0,371/0,374/1,471/0,372/0,74
Västernorrland 0/00/00/00/01/0,411/0,411/0,411/0,411/0,410/00/00/0
Västmanland 0/00/01/0,360/00/00/00/00/00/01/0,360/02/0,73
Västra Götaland 21/1,2220/1,1620/1,1613/0,7511/0,643/0,1713/0,7529/1,6816/0,9326/1,5138/2,2020/1,16
Örebro 0/00/01/0,332/0,660/00/00/02/0,662/0,660/01/0,331/0,33
Östergötland 2/0,430/01/0,211/0,210/01/0,211/0,213/0,641/0,210/01/0,211/0,21
Totalt45/0,4439/0,3846/0,4537/0,3629/0,2818/0,1730/0,2967/0,6537/0,3645/0,4474/0,7256/0,54