Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,630/0
Dalarna 0/01/0,351/0,350/01/0,351/0,351/0,350/00/00/01/0,354/1,39
Gotland 1/1,680/00/00/00/00/00/00/01/1,680/01/1,680/0
Gävleborg 2/0,701/0,350/00/00/00/00/00/00/00/01/0,351/0,35
Halland 4/1,203/0,902/0,601/0,300/00/01/0,301/0,301/0,304/1,2011/3,293/0,90
Jämtland 0/00/00/00/00/00/01/0,760/00/00/00/00/0
Jönköping 0/01/0,280/00/00/00/00/00/00/01/0,283/0,830/0
Kalmar 0/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/01/0,501/0,500/00/00/00/02/0,990/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/02/0,801/0,400/00/02/0,800/00/00/00/0
Skåne 3/0,224/0,292/0,153/0,221/0,071/0,070/02/0,152/0,152/0,157/0,513/0,22
Stockholm 4/0,174/0,177/0,293/0,132/0,084/0,174/0,174/0,177/0,293/0,135/0,215/0,21
Södermanland 1/0,342/0,671/0,341/0,340/00/00/02/0,670/00/00/01/0,34
Uppsala 0/00/01/0,260/00/00/01/0,260/01/0,262/0,520/01/0,26
Värmland 0/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,35
Västerbotten 2/0,740/01/0,370/00/00/00/01/0,371/0,374/1,471/0,372/0,74
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/01/0,410/01/0,410/00/00/0
Västmanland 0/00/01/0,360/00/00/00/00/00/01/0,360/02/0,73
Västra Götaland 18/1,0419/1,1018/1,0411/0,648/0,463/0,1712/0,7025/1,4515/0,8720/1,1627/1,5618/1,04
Örebro 0/00/01/0,332/0,660/00/00/02/0,662/0,660/01/0,330/0
Östergötland 2/0,430/01/0,210/00/01/0,210/03/0,641/0,210/01/0,210/0
Totalt37/0,3638/0,3737/0,3623/0,2213/0,1310/0,1021/0,2044/0,4332/0,3137/0,3660/0,5841/0,40