Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/01/0,630/00/01/0,630/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/04/1,390/02/0,690/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,353/1,040/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/01/0,300/01/0,300/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/010/7,640/00/00/01/0,76
Jönköping 1/0,280/00/00/01/0,280/00/00/00/00/00/01/0,28
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/01/0,500/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 1/0,070/00/00/03/0,220/02/0,150/02/0,150/00/01/0,07
Stockholm 2/0,080/04/0,170/04/0,172/0,084/0,173/0,131/0,040/02/0,086/0,25
Södermanland 0/00/01/0,342/0,670/00/00/01/0,340/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/01/0,260/01/0,261/0,260/01/0,26
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,35
Västerbotten 0/00/00/00/02/0,742/0,740/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/01/0,411/0,410/01/0,410/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 3/0,171/0,062/0,122/0,123/0,170/01/0,064/0,231/0,066/0,3511/0,642/0,12
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,33
Östergötland 0/00/00/01/0,210/00/01/0,210/00/00/00/01/0,21
Totalt7/0,071/0,018/0,0814/0,1415/0,158/0,089/0,0921/0,205/0,057/0,0713/0,1315/0,15