Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/01/0,630/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,354/1,390/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 10/2,971/0,303/0,890/00/02/0,590/00/01/0,300/00/00/0
Jämtland 0/01/0,760/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 1/0,271/0,271/0,271/0,270/00/00/00/00/00/01/0,270/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/01/0,491/0,490/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/01/0,400/00/01/0,401/0,400/00/0
Skåne 6/0,430/03/0,221/0,070/00/00/00/00/00/01/0,071/0,07
Stockholm 11/0,466/0,258/0,332/0,080/00/00/02/0,081/0,041/0,041/0,040/0
Södermanland 1/0,332/0,671/0,330/00/00/00/00/00/01/0,330/00/0
Uppsala 2/0,511/0,261/0,260/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 24/1,3813/0,7510/0,584/0,231/0,062/0,121/0,061/0,065/0,290/03/0,171/0,06
Örebro 1/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/01/0,213/0,641/0,210/00/00/00/00/00/00/01/0,21
Totalt57/0,5531/0,3032/0,319/0,091/0,015/0,052/0,023/0,038/0,083/0,037/0,073/0,03