Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,354/1,390/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 10/2,971/0,303/0,890/00/00/00/00/01/0,300/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 1/0,271/0,270/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/01/0,491/0,490/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 2/0,140/03/0,220/00/00/00/00/00/00/00/01/0,07
Stockholm 8/0,332/0,085/0,212/0,080/00/00/01/0,040/01/0,040/00/0
Södermanland 1/0,331/0,330/00/00/00/00/00/00/01/0,330/00/0
Uppsala 2/0,511/0,261/0,260/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 22/1,2712/0,699/0,524/0,231/0,062/0,121/0,060/01/0,060/02/0,121/0,06
Örebro 1/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/01/0,213/0,641/0,210/00/00/00/00/00/00/01/0,21
Totalt48/0,4624/0,2326/0,257/0,071/0,012/0,021/0,011/0,012/0,022/0,022/0,023/0,03