Shigellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Shigellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Misstänkt smitta från livsmedel eller vatten skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/01/0,350/03/1,040/00/02/0,700/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/01/0,300/00/00/01/0,300/01/0,305/1,480/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 1/0,270/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 1/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/01/0,490/02/0,991/0,490/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 1/0,072/0,140/00/01/0,071/0,071/0,075/0,360/01/0,070/00/0
Stockholm 2/0,080/00/00/01/0,041/0,040/01/0,041/0,040/00/00/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/01/0,332/0,670/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/03/0,774/1,032/0,511/0,260/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/01/0,351/0,350/01/0,350/00/0
Västerbotten 1/0,371/0,370/00/00/00/00/00/00/01/0,370/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/02/0,822/0,820/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 1/0,061/0,061/0,061/0,061/0,060/09/0,5211/0,6316/0,927/0,400/00/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/01/0,332/0,650/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt7/0,075/0,052/0,021/0,016/0,064/0,0415/0,1432/0,3129/0,2811/0,110/00/0