Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Sjukdomsinformation

Sorkfeber 2000

Under året anmäldes 145 personer jämfört med 389 under år 1999. Endast tre av de anmälda smittades troligtvis söder om Dalälven, en i norra Närke och två i Värmland.