Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Sjukdomsinformation

2001

Under året anmäldes 360 personer, drygt en fördubbling jämfört med föregående år. Endast tre av de anmälda uppgavs vara smittade söder om Dalälven, alla tre i Uppsala län.