Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Sjukdomsinformation

2002

Antalet rapporterade fall av Nefropatia epidemicainfektion år 2002 uppgick till 262 (98 kvinnor, 163 män och en person av okänt kön). Under året liksom de senaste fem åren har de flesta fallen inträffat i Norrbottens och Västerbottens län.