Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Sjukdomsinformation

2004

Sorkfeber är en virussjukdom som sprids via urin, saliv och avföring från skogssork och sjukdomen är i princip begränsad till områden norr om Dalälven.

I fjol anmäldes 451 personer och 61 % av dem uppger att de smittats i norrlandslandstingen (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland). Uppgift om smittort saknas hos 151 av de rapporterade fallen.

Hur många som insjuknar varierar beroende på sorktillgången, toppar kommer vart tredje till vart fjärde år. De flesta fallen smittas under höst och tidig vår, ofta samband med att folk tar in hö eller städar i lador.