Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:81,0%94,0%92,0%89,0%90,0%98,0%95,0%96,0%88,0%89,0%92,0%94,0%89,0%89,0%87,0%92,0%95,0%96,0%86,0%86,0%84,0%89,0%90,0%82,0%84,0%87,0%76,0%
Andel smittade utomlands:0,0%1,0%1,0%0,0%1,0%0,0%1,0%1,0%0,0%0,0%1,0%2,0%0,0%1,0%0,0%1,0%0,0%2,0%1,0%0,0%0,0%2,0%1,0%0,0%1,0%0,0%1,0%
Andel som saknar uppgift:19,0%5,0%7,0%11,0%9,0%2,0%4,0%3,0%12,0%11,0%7,0%4,0%11,0%10,0%13,0%7,0%5,0%2,0%13,0%14,0%16,0%9,0%9,0%18,0%15,0%13,0%23,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 144 rapporterade fall.

 • 110 (76,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 33 (23,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 21
 2. Finland - 1

År 1998

Totalt 562 rapporterade fall.

 • 488 (87,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 72 (13,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 36
 2. Marocko - 1
 3. Portugal - 1

År 1999

Totalt 432 rapporterade fall.

 • 365 (84,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 64 (15,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 41
 2. Norge - 1
 3. Vanuatu - 1
 4. Finland - 1

År 2000

Totalt 145 rapporterade fall.

 • 119 (82,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 26 (18,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 18

År 2001

Totalt 360 rapporterade fall.

 • 324 (90,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 33 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 24
 2. Finland - 3

År 2002

Totalt 262 rapporterade fall.

 • 232 (89,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 25 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 21
 2. Finland - 5

År 2003

Totalt 179 rapporterade fall.

 • 151 (84,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 28 (16,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 22

År 2004

Totalt 458 rapporterade fall.

 • 395 (86,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 62 (14,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 59
 2. Norge - 1

År 2005

Totalt 330 rapporterade fall.

 • 284 (86,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 44 (13,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 37
 2. Norge - 2

År 2006

Totalt 213 rapporterade fall.

 • 205 (96,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 4
 2. Finland - 2
 3. Tyskland - 1
 4. Norge - 1

År 2007

Totalt 2193 rapporterade fall.

 • 2086 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 7 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 100 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 100
 2. Norge - 3
 3. Finland - 2
 4. Tadzjikistan - 1
 5. Kroatien - 1

År 2008

Totalt 569 rapporterade fall.

 • 522 (92,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 43 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 43
 2. Norge - 2
 3. Finland - 2

År 2009

Totalt 53 rapporterade fall.

 • 46 (87,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (13,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 6

År 2010

Totalt 416 rapporterade fall.

 • 371 (89,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 41 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 41
 2. Finland - 4

År 2011

Totalt 350 rapporterade fall.

 • 311 (89,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 38 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 37
 2. Finland - 1

År 2012

Totalt 48 rapporterade fall.

 • 45 (94,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 2
 2. Finland - 1

År 2013

Totalt 119 rapporterade fall.

 • 110 (92,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 7
 2. Finland - 1

År 2014

Totalt 418 rapporterade fall.

 • 372 (89,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 44 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 41
 2. Ryssland - 1
 3. Finland - 1

År 2015

Totalt 285 rapporterade fall.

 • 251 (88,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 34 (12,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 30

År 2016

Totalt 92 rapporterade fall.

 • 88 (96,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 3
 2. Finland - 1

År 2017

Totalt 158 rapporterade fall.

 • 150 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 6
 2. Norge - 1
 3. Ryssland - 1

År 2018

Totalt 243 rapporterade fall.

 • 237 (98,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 6

År 2019

Totalt 155 rapporterade fall.

 • 139 (90,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 15 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 13
 2. Finland - 1

År 2020

Totalt 61 rapporterade fall.

 • 54 (89,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 7

År 2021

Totalt 277 rapporterade fall.

 • 256 (92,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 18 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 18
 2. Finland - 2
 3. Rumänien - 1

År 2022

Totalt 460 rapporterade fall.

 • 433 (94,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 24 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 23
 2. Finland - 2
 3. Norge - 1

År 2023

Totalt 42 rapporterade fall.

 • 34 (81,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (19,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 8