Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna2/0,696/2,0815/5,228/2,794/1,404/1,4217/6,091/0,362/0,7215/5,4215/5,41
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,74
Gävleborg3/1,048/2,786/2,0921/7,351/0,3516/5,6721/7,5011/3,950/024/8,6920/7,23
Halland0/00/00/01/0,300/00/01/0,320/00/00/01/0,33
Jämtland1/0,765/3,829/6,9013/10,016/4,6628/21,9854/42,596/4,747/5,5434/26,9128/22,11
Jönköping0/00/02/0,550/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/02/0,840/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten17/6,7960/23,9961/24,3513/5,1724/9,5758/23,2252/20,8018/7,2113/5,2271/28,5779/31,77
Skåne1/0,070/02/0,140/01/0,070/01/0,071/0,070/04/0,313/0,24
Stockholm1/0,043/0,1211/0,4611/0,471/0,0414/0,6224/1,092/0,090/015/0,7124/1,17
Södermanland1/0,331/0,330/00/01/0,342/0,700/00/00/01/0,362/0,73
Uppsala0/00/08/2,125/1,352/0,556/1,699/2,572/0,571/0,2914/4,136/1,78
Värmland2/0,700/02/0,713/1,062/0,714/1,441/0,360/00/03/1,091/0,36
Västerbotten7/2,5749/18,0378/28,8729/10,8021/7,8999/37,58118/44,9740/15,3110/3,8493/35,82132/50,92
Västernorrland3/1,2219/7,7444/17,9246/18,7027/10,9951/20,91110/45,2537/15,2714/5,7867/27,66100/41,19
Västmanland0/00/01/0,363/1,100/00/01/0,380/01/0,392/0,782/0,79
Västra Götaland0/01/0,051/0,051/0,052/0,112/0,123/0,180/00/01/0,061/0,06
Örebro0/02/0,652/0,664/1,330/01/0,344/1,380/00/04/1,421/0,35
Östergötland0/01/0,211/0,210/00/00/00/01/0,220/02/0,460/0
Totalt38/0,36155/1,50243/2,37158/1,5692/0,92285/2,89418/4,28119/1,2348/0,50350/3,69416/4,42