Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna6/2,082/0,696/2,0815/5,228/2,794/1,404/1,4217/6,091/0,362/0,7215/5,42
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg10/3,474/1,398/2,786/2,0921/7,351/0,3516/5,6721/7,5011/3,950/024/8,69
Halland0/00/00/00/01/0,300/00/01/0,320/00/00/0
Jämtland1/0,763/2,285/3,829/6,9013/10,016/4,6628/21,9854/42,596/4,747/5,5434/26,91
Jönköping0/00/00/02/0,550/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/02/0,840/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten5/2,0021/8,4160/23,9961/24,3513/5,1724/9,5758/23,2252/20,8018/7,2113/5,2271/28,57
Skåne0/01/0,070/02/0,140/01/0,070/01/0,071/0,070/04/0,31
Stockholm5/0,201/0,043/0,1211/0,4611/0,471/0,0414/0,6224/1,092/0,090/015/0,71
Södermanland0/01/0,331/0,330/00/01/0,342/0,700/00/00/01/0,36
Uppsala2/0,513/0,770/08/2,125/1,352/0,556/1,699/2,572/0,571/0,2914/4,13
Värmland1/0,352/0,700/02/0,713/1,062/0,714/1,441/0,360/00/03/1,09
Västerbotten16/5,8514/5,1249/18,0378/28,8729/10,8021/7,8999/37,58118/44,9740/15,3110/3,8493/35,82
Västernorrland28/11,449/3,6819/7,7444/17,9246/18,7027/10,9951/20,91110/45,2537/15,2714/5,7867/27,66
Västmanland0/00/00/01/0,363/1,100/00/01/0,380/01/0,392/0,78
Västra Götaland0/00/01/0,051/0,051/0,052/0,112/0,123/0,180/00/01/0,06
Örebro0/00/02/0,652/0,664/1,330/01/0,344/1,380/00/04/1,42
Östergötland0/00/01/0,211/0,210/00/00/00/01/0,220/02/0,46
Totalt74/0,7161/0,58155/1,50243/2,37158/1,5692/0,92285/2,89418/4,28119/1,2348/0,50350/3,69