Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/028/9,7115/5,202/0,706/2,0815/5,228/2,804/1,414/1,4217/6,101/0,36
Gotland 0/01/1,630/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 5/1,7430/10,4414/4,874/1,398/2,786/2,0921/7,351/0,3516/5,6821/7,5011/3,96
Halland 0/00/01/0,290/00/00/01/0,310/00/01/0,320/0
Jämtland 2/1,5128/21,1016/12,123/2,295/3,829/6,9113/10,016/4,6628/21,9854/42,606/4,74
Jönköping 0/02/0,540/00/00/02/0,550/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,850/0
Kronoberg 0/00/01/0,490/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 18/7,2287/34,9124/9,6121/8,4160/23,9961/24,3513/5,1724/9,5858/23,2252/20,8018/7,22
Skåne 0/01/0,072/0,141/0,070/02/0,150/01/0,080/01/0,081/0,08
Stockholm 0/019/0,7813/0,541/0,043/0,1311/0,4711/0,481/0,0414/0,6324/1,092/0,09
Södermanland 0/00/02/0,661/0,331/0,340/00/01/0,352/0,700/00/0
Uppsala 0/02/0,506/1,523/0,770/08/2,135/1,362/0,556/1,699/2,582/0,58
Värmland 2/0,708/2,823/1,062/0,710/02/0,713/1,072/0,724/1,451/0,360/0
Västerbotten 9/3,26154/55,7492/33,5114/5,1249/18,0378/28,8729/10,8021/7,9099/37,59118/44,9840/15,32
Västernorrland 6/2,4789/36,5983/33,999/3,6819/7,7444/17,9346/18,7027/10,9951/20,91110/45,2637/15,28
Västmanland 0/00/02/0,720/00/01/0,373/1,110/00/01/0,380/0
Västra Götaland 0/02/0,111/0,060/01/0,061/0,061/0,062/0,122/0,123/0,180/0
Örebro 0/09/2,922/0,650/02/0,662/0,664/1,340/01/0,344/1,390/0
Östergötland 0/00/00/00/01/0,211/0,220/00/00/00/01/0,23
Totalt42/0,40460/4,37277/2,6561/0,59155/1,50243/2,38158/1,5692/0,92285/2,89418/4,29119/1,23