Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 1/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/01/0,310/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 1/0,490/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/01/0,400/00/00/00/00/00/01/0,400/0
Skåne 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,080/00/0
Stockholm 0/00/00/00/00/01/0,040/01/0,050/00/01/0,05
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 1/0,260/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,060/00/00/0
Örebro 0/00/00/00/01/0,330/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt3/0,030/01/0,010/02/0,021/0,010/02/0,021/0,011/0,011/0,01