Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 9/3,132/0,706/2,0815/5,228/2,804/1,413/1,0717/6,101/0,361/0,3614/5,06
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 10/3,485/1,748/2,786/2,0921/7,350/016/5,6820/7,1411/3,960/021/7,60
Halland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,320/00/00/0
Jämtland 5/3,813/2,295/3,829/6,9113/10,016/4,6626/20,4152/41,026/4,747/5,5528/22,17
Jönköping 0/00/00/02/0,550/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/01/0,420/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 7/2,8015/6,0148/19,1957/22,7512/4,7822/8,7849/19,6244/17,6015/6,0112/4,8368/27,37
Skåne 1/0,071/0,070/02/0,150/01/0,080/01/0,080/00/04/0,32
Stockholm 11/0,460/03/0,1310/0,439/0,390/012/0,5422/1,002/0,090/014/0,67
Södermanland 1/0,331/0,331/0,340/00/01/0,351/0,350/00/00/01/0,37
Uppsala 5/1,293/0,770/08/2,136/1,632/0,556/1,699/2,582/0,581/0,2914/4,14
Värmland 1/0,352/0,710/02/0,713/1,072/0,723/1,091/0,360/00/03/1,10
Västerbotten 37/13,5413/4,7646/16,9377/28,5027/10,0621/7,9086/32,65104/39,6437/14,1710/3,8480/30,82
Västernorrland 52/21,269/3,6818/7,3444/17,9344/17,8927/10,9946/18,8693/38,2635/14,4513/5,3755/22,71
Västmanland 2/0,720/00/01/0,373/1,110/00/01/0,380/01/0,392/0,79
Västra Götaland 1/0,060/01/0,061/0,061/0,062/0,122/0,122/0,120/00/01/0,06
Örebro 2/0,650/02/0,662/0,663/1,000/01/0,344/1,390/00/04/1,42
Östergötland 0/00/01/0,211/0,220/00/00/00/01/0,230/02/0,46
Totalt144/1,3954/0,52139/1,35237/2,32150/1,4888/0,88251/2,55372/3,82110/1,1445/0,47311/3,28