Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,360/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/01/0,360/00/01/0,361/0,360/01/0,361/0,361/0,364/1,441/0,36
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/04/3,162/1,58
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/01/0,405/2,000/00/00/01/0,401/0,400/01/0,406/2,41
Skåne 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Stockholm 0/00/00/00/00/00/00/01/0,050/00/00/01/0,05
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,290/01/0,290/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 2/0,772/0,771/0,381/0,380/00/01/0,383/1,151/0,384/1,5311/4,2111/4,21
Västernorrland 0/01/0,410/01/0,410/02/0,832/0,833/1,242/0,833/1,248/3,3013/5,37
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,230/0
Totalt2/0,024/0,042/0,027/0,071/0,013/0,033/0,039/0,096/0,068/0,0831/0,3234/0,35