Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/03/1,05
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,35
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 1/0,780/00/01/0,780/00/00/00/01/0,780/02/1,551/0,78
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 1/0,402/0,804/1,603/1,203/1,202/0,800/01/0,401/0,402/0,803/1,202/0,80
Skåne 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,080/00/00/0
Stockholm 0/00/00/00/00/00/01/0,040/00/00/00/00/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,280/00/01/0,28
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,361/0,360/00/0
Västerbotten 2/0,752/0,751/0,381/0,381/0,381/0,383/1,131/0,384/1,502/0,750/03/1,13
Västernorrland 0/02/0,811/0,410/00/01/0,413/1,221/0,411/0,415/2,046/2,447/2,85
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,120/00/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt4/0,047/0,076/0,065/0,054/0,044/0,047/0,073/0,0311/0,1112/0,1211/0,1118/0,18