Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/01/0,351/0,351/0,350/02/0,701/0,351/0,350/00/00/01/0,35
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/03/1,052/0,702/0,700/01/0,353/1,054/1,400/02/0,702/0,702/0,70
Halland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,310/00/00/00/0
Jämtland 0/00/02/1,541/0,771/0,770/03/2,311/0,770/01/0,772/1,542/1,54
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/01/0,401/0,400/02/0,800/00/09/3,58
Skåne 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Stockholm 1/0,040/00/00/00/01/0,040/04/0,173/0,131/0,040/01/0,04
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 1/0,270/01/0,270/00/02/0,540/01/0,271/0,270/00/00/0
Värmland 0/01/0,360/00/01/0,360/00/00/00/00/00/01/0,36
Västerbotten 2/0,744/1,492/0,742/0,740/00/01/0,374/1,490/01/0,371/0,3711/4,10
Västernorrland 3/1,221/0,413/1,222/0,813/1,222/0,819/3,668/3,256/2,441/0,413/1,225/2,03
Västmanland 0/00/00/00/00/02/0,740/01/0,370/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,060/00/00/0
Örebro 0/02/0,670/01/0,330/00/00/00/01/0,330/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt7/0,0712/0,1211/0,119/0,095/0,0511/0,1118/0,1825/0,2514/0,146/0,068/0,0832/0,32