Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,351/0,350/01/0,351/0,350/00/01/0,350/01/0,350/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 1/0,350/02/0,702/0,700/00/00/00/01/0,350/01/0,351/0,35
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 2/1,531/0,760/00/00/01/0,760/00/00/00/01/0,760/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 10/4,0011/4,401/0,403/1,204/1,605/2,004/1,606/2,400/04/1,606/2,406/2,40
Skåne 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Stockholm 1/0,040/00/00/00/00/00/01/0,040/00/01/0,040/0
Södermanland 1/0,340/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 10/3,687/2,583/1,1011/4,051/0,370/01/0,372/0,743/1,103/1,105/1,843/1,10
Västernorrland 2/0,821/0,411/0,414/1,632/0,821/0,411/0,412/0,823/1,220/01/0,411/0,41
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,060/00/00/00/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/02/0,660/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,210/0
Totalt28/0,2721/0,207/0,0721/0,208/0,087/0,076/0,0613/0,139/0,098/0,0816/0,1511/0,11