Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/01/0,350/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,350/02/0,700/00/01/0,350/00/00/01/0,35
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,760/00/00/02/1,52
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 5/2,002/0,803/1,200/02/0,801/0,401/0,403/1,200/02/0,801/0,401/0,40
Skåne 1/0,070/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Stockholm 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,040/00/00/0
Södermanland 0/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,261/0,261/0,26
Värmland 0/00/00/01/0,351/0,350/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 3/1,100/00/00/01/0,371/0,370/01/0,370/00/02/0,735/1,83
Västernorrland 0/02/0,820/00/00/01/0,410/00/00/00/04/1,642/0,82
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt9/0,095/0,054/0,042/0,026/0,063/0,031/0,017/0,071/0,013/0,038/0,0812/0,12