Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inträffade fall bör gärna länsveterinären också informeras, i varje fall i län där sjukdomen är ovanlig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,351/0,352/0,700/02/0,700/01/0,350/02/0,701/0,350/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 2/0,701/0,350/04/1,393/1,040/01/0,350/01/0,350/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 2/1,520/00/00/00/00/01/0,761/0,761/0,760/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,490/00/00/0
Norrbotten 1/0,401/0,401/0,400/02/0,800/00/00/01/0,402/0,800/00/0
Skåne 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,070/00/0
Stockholm 0/00/00/00/03/0,132/0,082/0,084/0,170/01/0,040/00/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,330/00/0
Uppsala 0/02/0,510/00/00/00/00/02/0,512/0,510/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 6/2,201/0,372/0,732/0,734/1,461/0,374/1,469/3,297/2,564/1,460/00/0
Västernorrland 3/1,235/2,042/0,824/1,648/3,275/2,044/1,648/3,276/2,4510/4,090/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,361/0,360/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,060/00/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/01/0,330/00/01/0,330/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt15/0,1411/0,117/0,0710/0,1022/0,219/0,0914/0,1324/0,2322/0,2123/0,220/00/0