Under året anmäldes 360 personer, drygt en fördubbling jämfört med föregående år. Endast tre av de anmälda uppgavs vara smittade söder om Dalälven, alla tre i Uppsala län.