Antalet rapporterade fall av Nefropatia epidemicainfektion år 2002 uppgick till 262 (98 kvinnor, 163 män och en person av okänt kön). Under året liksom de senaste fem åren har de flesta fallen inträffat i Norrbottens och Västerbottens län.