TBE är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:100,0%97,0%96,0%96,0%98,0%98,0%97,0%98,0%96,0%99,0%98,0%99,0%97,0%98,0%95,0%95,0%96,0%94,0%93,0%29,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Andel smittade utomlands:0,0%3,0%2,0%1,0%1,0%1,0%3,0%2,0%4,0%1,0%1,0%1,0%2,0%2,0%4,0%4,0%3,0%3,0%1,0%2,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Andel som saknar uppgift:0,0%0,0%2,0%3,0%1,0%1,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,0%0,0%1,0%0,0%1,0%1,0%1,0%3,0%6,0%69,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 1998

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 1999

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2000

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2001

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2002

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2003

Totalt 0 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna

År 2004

Totalt 166 rapporterade fall.

 • 48 (29,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 115 (69,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 114
 2. Finland - 2
 3. Tyskland - 1

År 2005

Totalt 138 rapporterade fall.

 • 128 (93,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 8
 2. Finland - 1
 3. Tjeckien - 1

År 2006

Totalt 163 rapporterade fall.

 • 153 (94,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 5
 2. Finland - 5

År 2007

Totalt 185 rapporterade fall.

 • 177 (96,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 4
 2. - 3
 3. Lettland - 1

År 2008

Totalt 224 rapporterade fall.

 • 212 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 6
 2. - 2
 3. Nordeuropa - 1
 4. Norge - 1
 5. Ungern - 1
 6. Slovakien - 1

År 2009

Totalt 210 rapporterade fall.

 • 200 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 8 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 5
 2. - 2
 3. Schweiz - 1
 4. Serbien och Montenegro - 1
 5. Italien - 1

År 2010

Totalt 174 rapporterade fall.

 • 171 (98,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 3

År 2011

Totalt 284 rapporterade fall.

 • 276 (97,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 7 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 4
 2. Estland - 2
 3. - 1
 4. Frankrike - 1

År 2012

Totalt 287 rapporterade fall.

 • 284 (99,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 2
 2. Åland - 1

År 2013

Totalt 209 rapporterade fall.

 • 204 (98,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 2
 2. Lettland - 1
 3. Finland - 1
 4. Slovenien - 1

År 2014

Totalt 178 rapporterade fall.

 • 176 (99,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 1
 2. Österrike - 1

År 2015

Totalt 268 rapporterade fall.

 • 256 (96,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 6
 2. - 2
 3. Estland - 2
 4. Danmark - 1
 5. Åland - 1

År 2016

Totalt 238 rapporterade fall.

 • 234 (98,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Åland - 2
 2. Litauen - 1
 3. Finland - 1

År 2017

Totalt 391 rapporterade fall.

 • 378 (97,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 3
 2. Åland - 3
 3. - 2
 4. Tyskland - 1
 5. Estland - 1
 6. Litauen - 1
 7. Polen - 1

År 2018

Totalt 385 rapporterade fall.

 • 378 (98,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 3
 2. Danmark - 1
 3. - 1
 4. Serbien - 1

År 2019

Totalt 358 rapporterade fall.

 • 352 (98,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 2
 2. Norge - 1
 3. Tyskland - 1
 4. Litauen - 1

År 2020

Totalt 274 rapporterade fall.

 • 262 (96,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 8
 2. Litauen - 1
 3. Polen - 1

År 2021

Totalt 534 rapporterade fall.

 • 514 (96,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 5
 2. Finland - 4
 3. Estland - 1
 4. Frankrike - 1
 5. Åland - 1
 6. Ukraina - 1
 7. Slovakien - 1

År 2022

Totalt 466 rapporterade fall.

 • 452 (97,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 12 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Åland - 5
 2. Finland - 4
 3. Norge - 2
 4. - 1
 5. Österrike - 1

År 2023

Totalt 2 rapporterade fall.

 • 2 (100,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna