TBE är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

TBE ingår även i statistiken över sjukdomsgruppen Viral meningoencefalit.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Andel smittade i Sverige:68,0%96,0%98,0%98,0%97,0%98,0%96,0%99,0%98,0%99,0%97,0%98,0%95,0%95,0%96,0%94,0%93,0%27,0%
Andel smittade utomlands:0,0%1,0%1,0%1,0%3,0%2,0%4,0%1,0%1,0%1,0%2,0%2,0%4,0%4,0%3,0%3,0%1,0%2,0%
Andel som saknar uppgift:32,0%3,0%1,0%1,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,0%0,0%1,0%0,0%1,0%1,0%1,0%3,0%6,0%71,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2004

Totalt 174 rapporterade fall.

 • 47 (27,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 124 (71,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 2
 2. Tyskland - 1

År 2005

Totalt 138 rapporterade fall.

 • 128 (93,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 1
 2. Tjeckien - 1

År 2006

Totalt 163 rapporterade fall.

 • 153 (94,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 5

År 2007

Totalt 185 rapporterade fall.

 • 177 (96,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 4
 2. Lettland - 1

År 2008

Totalt 224 rapporterade fall.

 • 212 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 6
 2. Norge - 1
 3. Nordeuropa - 1
 4. Ungern - 1
 5. Slovakien - 1

År 2009

Totalt 210 rapporterade fall.

 • 200 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 8 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 5
 2. Schweiz - 1
 3. Serbien och Montenegro - 1
 4. Italien - 1

År 2010

Totalt 174 rapporterade fall.

 • 171 (98,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 3

År 2011

Totalt 284 rapporterade fall.

 • 276 (97,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 7 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 4
 2. Estland - 2
 3. Frankrike - 1

År 2012

Totalt 287 rapporterade fall.

 • 284 (99,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 2
 2. Åland öar - 1

År 2013

Totalt 209 rapporterade fall.

 • 204 (98,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Lettland - 1
 2. Finland - 1
 3. Slovenien - 1

År 2014

Totalt 178 rapporterade fall.

 • 176 (99,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Österrike - 1

År 2015

Totalt 268 rapporterade fall.

 • 256 (96,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 6
 2. Estland - 2
 3. Danmark - 1
 4. Åland öar - 1

År 2016

Totalt 238 rapporterade fall.

 • 234 (98,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Åland öar - 2
 2. Litauen - 1
 3. Finland - 1

År 2017

Totalt 391 rapporterade fall.

 • 378 (97,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 3
 2. Åland öar - 3
 3. Tyskland - 1
 4. Estland - 1
 5. Litauen - 1
 6. Polen - 1

År 2018

Totalt 385 rapporterade fall.

 • 378 (98,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 3
 2. Danmark - 1
 3. Serbien - 1

År 2019

Totalt 358 rapporterade fall.

 • 352 (98,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 2
 2. Tyskland - 1
 3. Norge - 1
 4. Litauen - 1

År 2020

Totalt 274 rapporterade fall.

 • 262 (96,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Litauen - 1
 2. Polen - 1

År 2021

Totalt 62 rapporterade fall.

 • 42 (68,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 20 (32,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 1