TBE är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

TBE ingår även i statistiken över sjukdomsgruppen Viral meningoencefalit.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge0/00/00/00/00/01/0,630/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/02/0,691/0,340/01/0,350/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/01/0,760/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/01/0,270/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/01/0,390/00/00/00/00/00/0
Skåne0/01/0,070/00/00/00/01/0,070/00/00/00/0
Stockholm0/00/02/0,081/0,042/0,082/0,086/0,261/0,042/0,092/0,095/0,23
Södermanland0/00/01/0,330/02/0,680/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/01/0,262/0,541/0,270/00/00/01/0,290/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,06
Örebro0/00/02/0,650/00/00/01/0,340/01/0,350/00/0
Östergötland0/01/0,210/00/01/0,210/00/00/00/00/01/0,23
Totalt0/02/0,015/0,045/0,0410/0,094/0,0410/0,101/0,013/0,033/0,037/0,07