TBE är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

TBE ingår även i statistiken över sjukdomsgruppen Viral meningoencefalit.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge1/0,624/2,510/04/2,508/5,010/01/0,631/0,641/0,651/0,650/0
Dalarna0/01/0,346/2,083/1,041/0,343/1,050/02/0,711/0,360/03/1,08
Gotland0/00/03/5,023/5,061/1,701/1,726/10,450/01/1,740/02/3,48
Gävleborg0/04/1,398/2,785/1,741/0,352/0,705/1,772/0,714/1,431/0,360/0
Halland0/03/0,894/1,194/1,211/0,300/00/00/00/01/0,320/0
Jämtland0/00/00/00/02/1,540/01/0,780/00/01/0,791/0,79
Jönköping0/08/2,198/2,2014/3,877/1,953/0,852/0,574/1,163/0,871/0,295/1,47
Kalmar1/0,403/1,215/2,033/1,225/2,054/1,651/0,422/0,842/0,855/2,143/1,28
Kronoberg0/00/04/1,986/3,003/1,512/1,022/1,040/03/1,602/1,071/0,54
Norrbotten0/01/0,400/01/0,391/0,390/01/0,400/01/0,402/0,801/0,40
Skåne0/010/0,7113/0,9411/0,8011/0,818/0,609/0,699/0,699/0,707/0,555/0,39
Stockholm10/0,4163/2,6398/4,12116/4,94146/6,3287/3,8376/3,4081/3,6897/4,48134/6,29132/6,32
Södermanland4/1,3320/6,6821/7,0541/13,9124/8,2316/5,5529/10,2222/7,8320/7,2036/13,1031/11,38
Uppsala8/2,0527/6,9535/9,1237/9,8345/12,1942/11,6252/14,6818/5,1514/4,0548/14,0338/11,22
Värmland3/1,0610/3,5321/7,4312/4,2615/5,346/2,145/1,812/0,724/1,464/1,462/0,73
Västerbotten0/00/01/0,360/02/0,740/00/00/00/00/01/0,38
Västernorrland0/00/00/01/0,400/00/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland3/1,0820/7,2122/7,9725/9,1212/4,4213/4,8515/5,674/1,5211/4,245/1,954/1,57
Västra Götaland5/0,2853/3,0563/3,6560/3,5060/3,5425/1,4939/2,3618/1,1015/0,9223/1,4326/1,63
Örebro2/0,6520/6,5410/3,2815/4,968/2,678/2,717/2,402/0,693/1,055/1,764/1,42
Östergötland5/1,0715/3,2130/6,4417/3,6825/5,4614/3,095/1,129/2,0314/3,198/1,8417/3,94
Totalt42/0,40262/2,52352/3,40378/3,69378/3,73234/2,34256/2,59176/1,80204/2,11284/2,97276/2,91