TBE är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

TBE ingår även i statistiken över sjukdomsgruppen Viral meningoencefalit.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/01/0,621/0,621/0,624/2,500/01/0,620/0
Dalarna0/00/00/00/00/01/0,340/01/0,340/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,700/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/01/0,300/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/01/0,770/01/0,770/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/02/0,552/0,550/02/0,550/02/0,550/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/03/1,232/0,820/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/02/1,011/0,500/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/01/0,390/01/0,390/00/00/0
Skåne0/00/00/00/00/02/0,142/0,143/0,224/0,290/00/00/0
Stockholm0/00/00/00/02/0,086/0,2536/1,5530/1,2929/1,2538/1,649/0,381/0,04
Södermanland0/00/00/00/01/0,341/0,344/1,378/2,747/2,405/1,710/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/04/1,085/1,3515/4,068/2,1613/3,522/0,540/0
Värmland0/00/00/00/01/0,351/0,353/1,063/1,064/1,421/0,352/0,710/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/01/0,371/0,370/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/02/0,730/00/06/2,214/1,470/00/0
Västra Götaland0/00/00/00/01/0,058/0,4712/0,7019/1,129/0,536/0,354/0,231/0,05
Örebro0/00/00/00/00/00/01/0,334/1,330/02/0,661/0,330/0
Östergötland0/00/00/00/00/03/0,655/1,096/1,315/1,096/1,311/0,210/0
Totalt0/00/00/00/05/0,0431/0,3073/0,7299/0,9782/0,8177/0,7622/0,212/0,01