TBE är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

TBE ingår även i statistiken över sjukdomsgruppen Viral meningoencefalit.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/01/0,621/0,622/1,250/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/03/1,040/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/01/0,290/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/01/0,273/0,822/0,550/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/01/0,400/00/01/0,400/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/01/0,390/00/00/00/0
Skåne0/00/00/00/00/02/0,141/0,075/0,361/0,070/00/00/0
Stockholm0/00/00/00/01/0,042/0,0811/0,4621/0,889/0,370/00/00/0
Södermanland0/00/00/00/00/06/2,014/1,344/1,343/1,000/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/01/0,260/04/1,048/2,0812/3,120/00/00/0
Värmland0/00/00/00/01/0,350/03/1,062/0,700/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland1/0,360/00/01/0,361/0,360/03/1,084/1,455/1,810/00/00/0
Västra Götaland0/00/00/00/04/0,236/0,346/0,3416/0,9210/0,570/00/00/0
Örebro0/00/00/00/00/01/0,323/0,986/1,964/1,310/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/01/0,213/0,641/0,212/0,424/0,850/00/00/0
Totalt1/0,000/00/01/0,009/0,0821/0,2038/0,3677/0,7454/0,520/00/00/0