Infektion och bärarskap av vancomycinresistenta Enterococcus faecalis och faecium (VRE) är anmälningspliktig sedan 1 januari 2000. Tjugo fall rapporterades under året. Tretton av dem anmäldes kliniskt. Som jämförelser med tidigare år har antalet fall legat mellan 10-20 per år enligt den så kallade "frivilliga laboratorierapporten".

De flesta fall inträffade bland äldre patienter. Fjorton var över 60 år, tre var mellan 20 och och 40 år och tre mellan 40 och 60 år. Åtta patienter infekterades vid ett utbrott på en medicinklinik.