Enterokocker är en av de vanligaste orsakerna till svår sjukhusförvärvad infektion och en bakterie som ofta ställer till med bekymmer då den är naturligt resistent mot ett flertal antibiotika, såsom aminoglykosider och cefalosporiner. Resistens mot tetracyklin, makrolider och kloramfenikol är också vanligt. Ett av de viktigaste antibiotika för behandling av enterokocker är vancomycin och vancomycinresistenta enterokocker (VRE) har varit anmälningspliktiga sedan 2000.

Under de tre första åren av anmälningsplikten (2000-2002) låg VRE på en stabil och låg nivå kring 20 fall per år. Under 2003 har antalet rapporterade nästan tredubblats från 19 fall under 2002 till 49 fall under 2003. Merparten av denna ökning kan förklaras av två sjukhusutbrott i Örebro respektive Malmö med omfattande kontaktspårning. Under tidigare år har ett liknande större utbrott inträffat i Umeå under 2000. Stockholm är det enda landsting som varje år under perioden haft åtta eller fler fall.

Kolonisering och infektion med VRE ökar med ökande ålder, med undantag för den allra äldsta åldersgruppen.