Mellan 2000 och 2004 rapporterades mellan 18 och 47 VREfall årligen. Under 2005 rapporterades 35 fall (se figur). Fyra län, Stockholm (2000–2003), Västerbotten (2000), Skåne (2003– 2005) och Örebro (2003) har varit ansvariga för merparten av VRE-fallen.

Under 2005 upptäcktes 19 fall i Skåne. 15 av dessa fall härleddes till en och samma kirurgavdelning. Patienterna hade en medianålder på 84 år.

Antal VRE-fall i Skåne, Stockholm samt övriga län 2000–2005

Medianåldern för alla fall 2005 var 69 år jämfört 60 år 2002, 67 år 2003 och 74 år 2004. Hög ålder och underliggande sjukdom är välkända riskfaktorer för VRE-infektion.

Majoriteten av de rapporterade VRE var Enterococcus faecium med vanB-gen (n=148 för åren 2000–2005), en genotyp som ger resistens mot vankomycin men inte teikoplanin, till skillnad från vanA-genotyp som medför resistens mot båda dessa antibiotika.