Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Yersiniainfektion 1999

Yersiniainfektion har varit anmälningspliktig sedan 1996. Totalt inkom 478 kliniska anmälningar av yersiniainfektion under 1999, varav 313 hade Sverige angivet som smittland. 71 anmälningar saknade uppgift om smittland. En klar dominans sågs för åldersgruppen under 5 år.