Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Sjukdomsinformation

Yersiniainfektion 2001

Totalt anmäldes 579 fall av yersiniainfektion under 2001. Av anmälningar med uppgift om smittland uppgavs 389 personer vara smittade i Sverige och 108 personer utomlands. Antalet inhemskt smittade var jämförbart med föregående år då 379 personer rapporterades vara smittade i Sverige. Vanligast angivna smittland för utlandsförvärvad infektion var Spanien (29 fall) och Grekland (13 fall).