Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:81,0%90,0%78,0%79,0%78,0%72,0%74,0%73,0%73,0%74,0%78,0%73,0%78,0%77,0%73,0%75,0%71,0%74,0%73,0%75,0%69,0%68,0%61,0%57,0%61,0%53,0%
Andel smittade utomlands:16,0%5,0%13,0%17,0%19,0%24,0%21,0%22,0%24,0%22,0%17,0%21,0%15,0%16,0%18,0%16,0%20,0%13,0%13,0%12,0%16,0%18,0%18,0%17,0%16,0%13,0%
Andel som saknar uppgift:3,0%5,0%9,0%4,0%3,0%4,0%5,0%5,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%7,0%9,0%9,0%9,0%13,0%14,0%13,0%15,0%14,0%21,0%26,0%23,0%34,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 750 rapporterade fall.

 • 400 (53,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 101 (13,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 249 (34,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 201
 2. Grekland - 25
 3. Spanien - 14
 4. Cypern - 12
 5. Turkiet - 6
 6. Danmark - 5
 7. Tyskland - 4
 8. Storbritannien - 2
 9. Utland - 2
 10. Thailand - 2
 11. Polen - 2
 12. Vietnam - 2
 13. Tanzania - 2
 14. Norge - 2
 15. Israel - 2

År 1998

Totalt 640 rapporterade fall.

 • 390 (61,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 104 (16,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 146 (23,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 70
 2. Spanien - 19
 3. Grekland - 19
 4. Danmark - 10
 5. Cypern - 6
 6. Turkiet - 4
 7. USA - 3
 8. Frankrike - 2
 9. Thailand - 2
 10. Europa - 2
 11. Tyskland - 2
 12. Filippinerna - 2
 13. Österrike - 2
 14. Schweiz - 2
 15. Singapore - 1

År 1999

Totalt 549 rapporterade fall.

 • 311 (57,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 95 (17,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 143 (26,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 79
 2. Spanien - 17
 3. Grekland - 16
 4. Cypern - 11
 5. Thailand - 4
 6. Portugal - 4
 7. Danmark - 3
 8. USA - 3
 9. Kuba - 3
 10. Italien - 3
 11. Frankrike - 2
 12. Tyskland - 2
 13. Norge - 2
 14. Österrike - 2
 15. Marocko - 2

År 2000

Totalt 631 rapporterade fall.

 • 384 (61,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 116 (18,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 131 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 71
 2. Spanien - 23
 3. Grekland - 20
 4. Cypern - 13
 5. Danmark - 10
 6. Turkiet - 6
 7. Thailand - 4
 8. Italien - 4
 9. Dominikanska republiken - 3
 10. Polen - 3
 11. Portugal - 3
 12. Frankrike - 2
 13. Egypten - 2
 14. Kina - 2
 15. Belgien - 2

År 2001

Totalt 579 rapporterade fall.

 • 393 (68,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 103 (18,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 83 (14,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 56
 2. Spanien - 29
 3. Grekland - 13
 4. Cypern - 6
 5. Portugal - 5
 6. Turkiet - 4
 7. Finland - 4
 8. Kroatien - 2
 9. Frankrike - 2
 10. Utland - 2
 11. Thailand - 2
 12. Malta - 2
 13. Danmark - 2
 14. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 2
 15. Tyskland - 2

År 2002

Totalt 610 rapporterade fall.

 • 419 (69,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 98 (16,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 93 (15,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 51
 2. Spanien - 24
 3. Grekland - 11
 4. Thailand - 10
 5. Frankrike - 6
 6. Turkiet - 5
 7. Tyskland - 5
 8. Portugal - 4
 9. Finland - 4
 10. Danmark - 3
 11. Italien - 3
 12. Egypten - 2
 13. Cypern - 2
 14. Salomonöarna - 2
 15. Sydamerika - 2

År 2003

Totalt 713 rapporterade fall.

 • 537 (75,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 87 (12,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 89 (13,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 65
 2. Spanien - 24
 3. Thailand - 7
 4. Grekland - 7
 5. Turkiet - 5
 6. Frankrike - 4
 7. Portugal - 4
 8. Tyskland - 4
 9. Cypern - 4
 10. Rumänien - 3
 11. Danmark - 3
 12. Italien - 3
 13. Polen - 2
 14. Finland - 2
 15. Kroatien - 1

År 2004

Totalt 812 rapporterade fall.

 • 594 (73,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 105 (13,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 113 (14,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 84
 2. Spanien - 21
 3. Danmark - 11
 4. Egypten - 6
 5. Turkiet - 6
 6. USA - 6
 7. Grekland - 6
 8. Tyskland - 5
 9. Portugal - 3
 10. Vietnam - 3
 11. Norge - 3
 12. Cypern - 3
 13. Sydafrika - 3
 14. Storbritannien - 2
 15. Thailand - 2

År 2005

Totalt 743 rapporterade fall.

 • 548 (74,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 96 (13,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 99 (13,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 66
 2. Spanien - 17
 3. Grekland - 9
 4. Polen - 7
 5. Kroatien - 5
 6. Danmark - 5
 7. Frankrike - 4
 8. Egypten - 4
 9. Thailand - 4
 10. Finland - 4
 11. Tjeckien - 3
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 3
 13. Turkiet - 3
 14. Cypern - 3
 15. Tunisien - 2

År 2006

Totalt 558 rapporterade fall.

 • 396 (71,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 112 (20,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 50 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 47
 2. Spanien - 15
 3. Thailand - 12
 4. Turkiet - 9
 5. Tyskland - 6
 6. Egypten - 5
 7. Kroatien - 4
 8. Storbritannien - 4
 9. Frankrike - 4
 10. Kina - 4
 11. Cypern - 4
 12. Italien - 4
 13. Danmark - 3
 14. USA - 3
 15. Bulgarien - 3

År 2007

Totalt 567 rapporterade fall.

 • 427 (75,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 89 (16,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 51 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 44
 2. Spanien - 16
 3. Grekland - 11
 4. Bulgarien - 8
 5. Danmark - 5
 6. Egypten - 4
 7. Thailand - 4
 8. Italien - 4
 9. Frankrike - 3
 10. Storbritannien - 2
 11. Nederländerna - 2
 12. Turkiet - 2
 13. Etiopien - 2
 14. USA - 2
 15. Cypern - 2

År 2008

Totalt 546 rapporterade fall.

 • 400 (73,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 97 (18,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 49 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 42
 2. Spanien - 16
 3. Grekland - 12
 4. Thailand - 10
 5. Turkiet - 7
 6. Danmark - 4
 7. Italien - 3
 8. Storbritannien - 2
 9. Egypten - 2
 10. Tjeckien - 2
 11. Malta - 2
 12. Kina - 2
 13. Bulgarien - 2
 14. Estland - 2
 15. Cypern - 2

År 2009

Totalt 397 rapporterade fall.

 • 304 (77,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 64 (16,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 29 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 27
 2. Spanien - 17
 3. Frankrike - 5
 4. Grekland - 5
 5. Kina - 4
 6. Egypten - 2
 7. Turkiet - 2
 8. Kuba - 2
 9. Norge - 2
 10. Cypern - 2
 11. Litauen - 1
 12. Rumänien - 1
 13. Malaysia - 1
 14. Thailand - 1
 15. Polen - 1

År 2010

Totalt 281 rapporterade fall.

 • 218 (78,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 41 (15,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 22 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 20
 2. Spanien - 8
 3. Egypten - 4
 4. Thailand - 4
 5. Turkiet - 4
 6. Grekland - 3
 7. Danmark - 2
 8. Tunisien - 2
 9. Italien - 2
 10. Tyskland - 1
 11. Vitryssland - 1
 12. Kroatien - 1
 13. Frankrike - 1
 14. Ukraina - 1
 15. Bulgarien - 1

År 2011

Totalt 350 rapporterade fall.

 • 256 (73,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 72 (21,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 22 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 21
 2. Spanien - 10
 3. Turkiet - 9
 4. Grekland - 5
 5. Thailand - 4
 6. Österrike - 4
 7. Egypten - 3
 8. Rumänien - 2
 9. Polen - 2
 10. Portugal - 2
 11. Danmark - 2
 12. Ungern - 2
 13. Tyskland - 2
 14. Marocko - 2
 15. Indien - 2

År 2012

Totalt 303 rapporterade fall.

 • 236 (78,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 51 (17,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 15
 2. Spanien - 6
 3. Thailand - 5
 4. Kuba - 4
 5. Italien - 4
 6. Kina - 3
 7. Turkiet - 2
 8. Tyskland - 2
 9. Cypern - 2
 10. Indien - 2
 11. Serbien - 1
 12. Ryssland - 1
 13. Rumänien - 1
 14. Asien - 1
 15. Egypten - 1

År 2013

Totalt 313 rapporterade fall.

 • 233 (74,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 68 (22,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 12 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 17
 2. - 10
 3. Turkiet - 8
 4. Thailand - 4
 5. Italien - 4
 6. Egypten - 3
 7. Grekland - 3
 8. Kroatien - 2
 9. Utland - 2
 10. Portugal - 2
 11. Cypern - 2
 12. Afghanistan - 1
 13. Rumänien - 1
 14. Hong Kong - 1
 15. Frankrike - 1

År 2014

Totalt 248 rapporterade fall.

 • 182 (73,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 60 (24,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 14
 2. Kroatien - 4
 3. Kuba - 4
 4. - 3
 5. Turkiet - 3
 6. Grekland - 3
 7. Rumänien - 2
 8. Portugal - 2
 9. Danmark - 2
 10. Italien - 2
 11. Storbritannien - 1
 12. Afghanistan - 1
 13. Frankrike - 1
 14. Somalia - 1
 15. Utland - 1

År 2015

Totalt 245 rapporterade fall.

 • 179 (73,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 53 (22,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 13 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 12
 2. Spanien - 11
 3. Turkiet - 9
 4. Bosnien och Hercegovina - 3
 5. Kroatien - 2
 6. Malta - 2
 7. Danmark - 2
 8. Kuba - 2
 9. Grekland - 2
 10. Sydafrika - 2
 11. Litauen - 1
 12. Afghanistan - 1
 13. Serbien - 1
 14. Frankrike - 1
 15. Thailand - 1

År 2016

Totalt 229 rapporterade fall.

 • 169 (74,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 49 (21,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 12
 2. - 5
 3. Thailand - 4
 4. Grekland - 3
 5. Italien - 3
 6. Kroatien - 2
 7. Polen - 2
 8. Sydafrika - 2
 9. Afghanistan - 1
 10. Storbritannien - 1
 11. Rumänien - 1
 12. Dominikanska republiken - 1
 13. Malaysia - 1
 14. Portugal - 1
 15. Danmark - 1

År 2017

Totalt 243 rapporterade fall.

 • 176 (72,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 58 (24,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 9
 2. Kuba - 8
 3. Grekland - 5
 4. Italien - 3
 5. Rumänien - 2
 6. Thailand - 2
 7. Portugal - 2
 8. Turkiet - 2
 9. Indonesien - 2
 10. Tyskland - 2
 11. - 1
 12. Afghanistan - 1
 13. Storbritannien - 1
 14. Kroatien - 1
 15. Frankrike - 1

År 2018

Totalt 280 rapporterade fall.

 • 217 (78,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 52 (19,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 8
 2. Kuba - 7
 3. Grekland - 7
 4. Portugal - 4
 5. - 3
 6. Frankrike - 2
 7. Danmark - 2
 8. Iran - 2
 9. Kap Verde - 1
 10. Afghanistan - 1
 11. Litauen - 1
 12. Polen - 1
 13. Tjeckien - 1
 14. Malta - 1
 15. Kina - 1

År 2019

Totalt 393 rapporterade fall.

 • 311 (79,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 68 (17,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 14 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 12
 2. Kuba - 8
 3. - 7
 4. Thailand - 4
 5. Turkiet - 4
 6. Grekland - 4
 7. Frankrike - 3
 8. Rumänien - 3
 9. Italien - 3
 10. Portugal - 2
 11. Malta - 2
 12. Irak - 2
 13. Afghanistan - 1
 14. Storbritannien - 1
 15. Kroatien - 1

År 2020

Totalt 221 rapporterade fall.

 • 173 (78,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 29 (13,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 19 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 11
 2. Spanien - 7
 3. Kap Verde - 2
 4. Thailand - 2
 5. Eritrea - 1
 6. Storbritannien - 1
 7. Kanada - 1
 8. Rumänien - 1
 9. Guinea - 1
 10. Egypten - 1
 11. Kuba - 1
 12. Island - 1
 13. Portugal - 1
 14. Danmark - 1
 15. Irak - 1

År 2021

Totalt 313 rapporterade fall.

 • 283 (90,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 16 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 14 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 9
 2. Spanien - 3
 3. Bosnien och Hercegovina - 3
 4. Kroatien - 2
 5. Förenade arabemiraten - 1
 6. Rumänien - 1
 7. Ryssland - 1
 8. Libanon - 1
 9. Somalia - 1
 10. Danmark - 1
 11. Ungern - 1
 12. Europa - 1

År 2022

Totalt 77 rapporterade fall.

 • 62 (81,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 12 (16,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 5
 2. Spanien - 3
 3. Malawi - 2
 4. Kap Verde - 1
 5. Frankrike - 1
 6. Sri Lanka - 1
 7. Grekland - 1
 8. Finland - 1
 9. Thailand - 1
 10. Italien - 1