Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge0/00/00/01/0,620/01/0,632/1,270/01/0,650/06/3,91
Dalarna0/00/00/00/03/1,043/1,050/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,74
Gävleborg0/01/0,341/0,340/02/0,701/0,352/0,702/0,710/00/01/0,36
Halland0/01/0,295/1,493/0,911/0,300/05/1,588/2,575/1,624/1,312/0,66
Jämtland0/00/00/01/0,760/00/01/0,780/04/3,161/0,793/2,37
Jönköping0/00/01/0,271/0,271/0,271/0,282/0,570/00/02/0,583/0,88
Kalmar0/00/02/0,810/00/01/0,411/0,420/00/01/0,422/0,85
Kronoberg0/00/03/1,481/0,502/1,015/2,560/02/1,050/03/1,616/3,25
Norrbotten0/01/0,400/00/01/0,393/1,190/02/0,804/1,602/0,802/0,80
Skåne1/0,074/0,286/0,437/0,512/0,146/0,455/0,3812/0,936/0,476/0,4710/0,79
Stockholm3/0,125/0,2013/0,5412/0,5113/0,568/0,3518/0,8018/0,8119/0,8713/0,6118/0,86
Södermanland0/00/03/1,003/1,011/0,341/0,342/0,701/0,354/1,441/0,361/0,36
Uppsala0/00/01/0,264/1,062/0,540/03/0,840/01/0,282/0,583/0,88
Värmland0/00/04/1,412/0,710/01/0,350/01/0,361/0,360/01/0,36
Västerbotten0/00/02/0,730/02/0,743/1,120/01/0,383/1,145/1,921/0,38
Västernorrland0/01/0,403/1,220/02/0,812/0,810/01/0,413/1,231/0,411/0,41
Västmanland0/00/00/01/0,361/0,360/01/0,373/1,143/1,152/0,782/0,78
Västra Götaland2/0,1111/0,6322/1,2713/0,7616/0,9411/0,659/0,549/0,5512/0,746/0,376/0,37
Örebro0/00/01/0,322/0,660/00/02/0,680/00/00/02/0,71
Östergötland0/05/1,072/0,421/0,219/1,962/0,440/00/02/0,452/0,461/0,23
Totalt6/0,0529/0,2769/0,6652/0,5058/0,5749/0,4953/0,5360/0,6168/0,7051/0,5372/0,75