Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,650/00/0
Dalarna0/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/01/0,290/00/00/00/0
Kalmar0/01/0,420/01/0,420/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/01/0,540/00/00/00/01/0,540/01/0,54
Norrbotten0/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/00/01/0,080/00/01/0,080/00/00/01/0,080/00/0
Stockholm0/01/0,041/0,040/00/00/02/0,093/0,140/02/0,091/0,040/0
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/01/0,361/0,360/0
Uppsala1/0,290/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/01/0,380/00/01/0,380/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/01/0,410/00/00/00/01/0,411/0,410/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,390/00/00/0
Västra Götaland0/00/01/0,060/01/0,061/0,060/02/0,120/00/01/0,060/0
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/01/0,230/00/00/00/00/01/0,230/00/01/0,23
Totalt1/0,014/0,045/0,052/0,023/0,032/0,023/0,038/0,082/0,026/0,063/0,032/0,02