Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/01/0,630/00/00/00/00/01/0,630/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/01/0,350/0
Halland0/00/00/03/0,951/0,310/00/01/0,310/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,780/00/0
Jönköping1/0,280/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,28
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,42
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/00/00/01/0,071/0,070/01/0,071/0,071/0,070/00/00/0
Stockholm1/0,041/0,041/0,041/0,040/06/0,261/0,042/0,082/0,082/0,080/01/0,04
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,351/0,35
Uppsala2/0,561/0,280/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,060/01/0,061/0,060/01/0,062/0,121/0,061/0,060/01/0,060/0
Örebro0/00/01/0,340/01/0,340/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt5/0,052/0,024/0,046/0,063/0,038/0,085/0,055/0,055/0,053/0,033/0,034/0,04